Nieuws

Geslaagde pilot bij HVV Laakkwartier

ontbijtprojectfoto.10

HVV Laakkwartier heeft een pilot gedraaid waarbij de jongste jeugd voor de thuiswedstrijden gezamenlijk per team op de club heeft ontbeten. De ervaring was dat een behoorlijk deel van de spelertjes met lege maag naar de club kwam. Op een lege maag is het slecht (sportief) presteren en daarnaast werkt het gezamenlijk ontbijten heel goed voor de groepsvorming en het besef dat een ontbijt altijd noodzakelijk is.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Rabobank, het ROC Mondriaan en de Stichting HVV Laakkwartier in de Maatschappij/Vereniging HVV Laakkwartier. De eerstgenoemde heeft een aanzienlijke financiële bijdrage geleverd, de als tweede genoemde heeft de fraaie bijdrage geleverd van het fabriceren van de ontbijtjes. De Stichting HVV Laakkwartier in de Maatschappij is, samen met de vereniging HVV Laakkwartier, de initiator van dit project.

De pilot van het project is zeer enthousiast door spelertjes, ouders, kader en mensen van bezoekende clubs ontvangen. Niet verwonderlijk dat de pilot door alle deelnemende partijen als zeer geslaagd is beschouwd en het project “Gezond Scoren” dit seizoen een vervolg krijgt.

Vertegenwoordigers van de diverse deelnemende partijen waren bij de aftrap aanwezig:
– Rabobank Regio Den Haag:
Mevrouw Marieke Bonekamp, directeur Bedrijven
De heer Hans Zunderdorp, specialist intensieve begeleiding groot zakelijk
– ROC Mondriaan:
Mevrouw Willy Arends, directeur School voor Dienstverlening ROC Mondriaan
De heer Remco Koerts, Projectmanager – ROC Mondriaan.

Daarnaast was de Haagse Wethouder van Sport Richard de Mos bereid gevonden om acte de présence te geven. 

En uiteraard waren als belangrijksten een meisjes- en een jongensteam met begeleiding aanwezig: De meisjes van het team MO015-1 (meisjes onder 15) en de jongens van het team JO09-2 (jongens onder negen)!

Ron Jansen, voorzitter van HVV Laakkwartier, en Kees van der Hoorn, jeugdcoördinator,  heetten de aanwezigen welkom en gaven een summiere toelichting op de totstandkoming en het doel van het project.
Na enkele korte toespraken, waaronder de aanmoediging van Richard de Mos om die ochtend sportief goed te presteren, genoten de spelertjes van het aangeboden ontbijt. De GGD had het ontbijt van placemats en posters met een educatieve boodschap voorzien.

Bij wijze van dank overhandigde Ron Jansen, aan de dames Bonekamp en Arends alsook aan Wethouder Richard de Mos een glazen aandenken.

De besturen van HVV Laakkwartier en Stichting HVV Laakkwartier in de Maatschappij danken een ieder die dit project mogelijk heeft gemaakt. De deelnemende partijen maar natuurlijk ook de vele vrijwilligers.

Hieronder gelieve u enkele foto’s van de aftrap aan te treffen.