Nieuws

Het nieuwe landelijke Sportakkoord II is in Den Haag ondertekend.

Het nieuwe landelijke Sportakkoord II is in Den Haag ondertekend.-1

Het geeft richting die we op willen met de sportsector en wat er nodig is om daar te komen. Samen blijven we werken aan een land waar iedereen wordt uitgedaagd te bewegen. Dit meldt de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer.

“Mooi dat we hiervoor onder andere minister Conny Helder mochten ontvangen bij een van de mooiste verenigingen van Den Haag: HVV Laakkwartier”, aldus Bredemeijer. “Partijen bij dit akkoord zijn het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging Sport en Gemeenten, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), NOC*NSF, Nederlandse Sport Federatie en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS)”.