De Stichting heeft ten doel om meer sponsoren en geïnteresseerden nauw te betrekken bij de sportieve- en maatschappelijke ontwikkelingen bij HVV Laakkwartier. De Stichting wil daarvoor een platform creëren, waardoor bedrijven zich thuis en verbonden gaan voelen met de vereniging.
De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door business to business te combineren met maatschappelijke projecten.

De projecten moeten zijn gericht, echter niet exclusief, op de omringende wijken Spoorwijk en Laakkwartier, het Buurthuis van de Toekomst of HVV Laakkwartier.


Het bestuur van de Stichting is van mening dat we niet zelf op zoek moeten gaan naar projecten. Door publiciteit en uitingen op de site van de vereniging of Stichting moet de “buitenwereld” op de hoogte gebracht worden van ons bestaan. Geïnteresseerde personen en/of instellingen kunnen met uitgewerkte plannen komen, waarna het bestuur een beslissing zal nemen.

Alle projecten zullen worden uitgevoerd onder de noemer:  GEZOND SCOREN

 

Voor contact met de Stichting kun u hier klikken