Nieuws

Kick Off Stichting Laakkwartier in de Maatschappij

Geer.Jansen800

Tijdens een sfeervolle en goed bezochte avond de Kick Off gegeven voor de Stichting HVV Laakkwartier in de Maatschappij. Speciale gasten waren de bekende voetbalmakelaar Rob Jansen en voetbalcommentator en perschef bij ADO Den Haag Ronald van der Geer. De laatste praatte de avond aan elkaar.De Stichting is opgericht om de vereniging HVV Laakkwartier te steunen bij haar sociaal maatschappelijke werkzaamheden. Zoals bekend is HVV Laakkwartier zeer maatschappelijk actief, met veel succes en waardering.

Om deze maatschappelijke werkzaamheden te kunnen blijven doen en hopelijk te kunnen uitbreiden, is de Stichting opgericht.Voor het onderhouden en uitbreiden van de maatschappelijke activiteiten zoekt de Stichting donateurs. Voor het donateurschap is het standaard bedrag bepaald op € 850,- per jaar. Meer mag uiteraard. Zo zegden Rob Jansen en Harry Ballemaker sr. namens hun bedrijven Wasserman en Sir Winston op de kick off avond beiden € 5000,- toe.
Minder mag ook.

Graag gaat het bestuur met een ieder die belangstelling heeft voor het donateurschap van de Stichting in gesprek.
Elke vorm van donatie is mogelijk. Meerdere personen/bedrijven kunnen bijv gezamenlijk een donateurschap vormen. Ook donateurschap op een andere wijze dan met geld is uiteraard bespreekbaar. Alles is dus in principe mogelijk.

De Stichting biedt haar donateurs tweemaal per jaar een informatieavond aan en zal jaarlijks door middel van een jaarverslag verantwoording doen voor de besteding van de aan haar geschonken gelden.

Mogen wij u tot donateur van onze stichting rekenen?
Graag een bericht naar welkom@laakkwartierindemaatschappij.nl en er wordt contact met u opgenomen