Nieuws

Monuta Helpt reikt cheque uit aan ‘De Schildershoek’

seniors10

 Verpleeghuis De Schildershoek (onderdeel van Haagse Wijk- en Woonzorg) ontvangt € 2.500,- euro van Vasthi Voss, uitvaartverzorger bij Monuta, en  € 1.500,- van Jan Willem Wigt en Rolf Veringmeier, bestuursleden van de Stichting HVV Laakkwartier in de Maatschappij. Met deze bedragen, beschikbaar gesteld door Monuta Helpt en de Stichting HVV Laakkwartier in de Maatschappij samen met een bijdrage van Verpleeghuis De Schildershoek zelf, kon de Qwiek.up aangeschaft worden. Tijdens de feestelijke uitreiking van de cheque werd gelijk de Qwiek.up  onthuld aan de bewoners, de verzorgers en de vrijwilligers van Verpleeghuis De Schildershoek. 

Steun 

In de Schildershoek worden bewoners opgenomen met een lichamelijke beperking of een vorm van dementie. Deze groep bewoners is niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen buiten een beschermde omgeving. De Qwiek.up is een waardevolle aanvulling voor bewoners om de kwaliteit van leven te verbeteren maar ook zeker in hun laatste levensfase, om een serene sfeer te kunnen

creëren wat bijdraagt aan een rustige gemoedstoestand bij het overlijden. In de zorg kan de mobiele Qwiek.up bijdragen als communicatiemiddel. Via een Belevingsmodule kunnen beelden worden geprojecteerd op het plafond of op de muur. De bewoners komen uit alle windstreken dus is het van meerwaarde dat er afstemming plaatsvindt vanuit cultuur en achtergrond. De Qwiek.up kan zowel individueel als in een groep gebruikt worden.

Vasthi Voss: “Met de bijdrage van Monuta Helpt aan Verpleeghuis De Schildershoek steunen we de bewoners en kunnen we iets betekenen voor de mensen in hun laatste levensfase. Dat vinden we heel belangrijk. Het past bij onze dienstverlening. Wij willen steun bieden: vóór, tijdens en na de uitvaart.” 

Jan Willem Wigt : “Daar sluiten wij ons graag bij aan. Onze Stichting zet zich in voor diverse sociale projecten in en rondom de wijk Laakkwartier. We zijn verheugd en trots aan dit project een mooie bijdrage te kunnen leveren. Niet alleen financieel, ook hebben wij Monuta Helpt en Verpleeghuis De Schildershoek met elkaar in contact mogen brengen.

Monuta Helpt

Monuta Helpt steunt lokale initiatieven en projecten die een positieve bijdrage leveren aan de fase voor, tijdens en na een afscheid van een dierbare.Denk hierbij aan initiatieven en projecten die zich richten op de ouderenzorg, palliatieve zorg, mantelzorg en zorg voor nabestaanden. Dit doet Monuta met het geven van financiële steun en praktische hulp door haar medewerkers.

Stichting HVV Laakkwartier in de Maatschappij.

Stichting HVV Laakkwartier in de Maatschappij is gelieerd aan de bekende Haagse voetbalvereniging HVV Laakkwartier en zet zich in voor maatschappelijke projecten in en rondom de wijk Laakkwartier. Meer informatie over deze stichting en haar doelen is te vinden op www.laakkwartierindemaatschappij.nl.